Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Download Malayalam Font

*കിൽത്താൻ ചേത്ത് ലാത്ത്കാർ വിദേശികളോ ?*

recent updates

വെളിച്ചത്തിനായി സമരം നടത്തി

Written By kadaltheeram kiltan on 2015, ഒക്‌ടോബർ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച | 1:20 PM


കിൽത്താൻ: കിൽത്താൻ ദ്വീപ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് മൂനുമാസമായി തുടർച്ചയായി നേരിടുന്ന പവർ കട്ടിനെതിരെ ധരണ നടത്തി. കിൽത്താൻ ദ്വിപിൽ മസങ്ങളോളമായി നിലനിൽക്കുന്ന പവർ കട്ടിൽ ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിന്നിട്ടും ഇതുവരെയായി ഇവിടെത്ത ഒരു പൊതു പ്രവർത്തകരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാത്ത സഹചര്യത്തിലാണ്. ഉത്തരവാദിത്ത്വം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥം സമര രംഗത്തേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നാല് മസം മുമ്പ് സർവീസ് എൻജിനിയർ വരികയും എൻജീന്റെ അറ്റകുറ്റപണി ചെയാതെയുമാണ് സ്ഥലം വിട്ടതെന്ന രഹസ്യം ഇന്നത്തെ സമരത്തിലുടെയാണ് ജനം മനസിലാക്കിയത്. ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന്റെ ഭാഗിത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായ പാളിച്ചകളാണ് സർവീസ് എൻജിനീയർ മടങ്ങി പോകാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം. ഇത് മറച്ചു വെക്കുന്നതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേ താഴേ തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി സമരക്കാരിൽ നിന്നും അറിയുന്നു. സർവീസ് എൻജീനിയർ മേന്റ്നൻസ് വർക്ക് തുടങ്ങിയാൽ സാഹായത്തിനായി ഇവരെ എങ്കേജ് ചൈയ്യുമെന്നറിയാവുന്നത്  കൊണ്ടാണ് ഇവരും ഇത്തരത്തിൽ മറച്ചുവെച്ചത്. ഇന്നത്തെ സമരം സുചന മാത്രമാണെന്നും ഈ പ്രശ്നത്തി ഉടൻ പരിഹാരമില്ലകിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലേ കര്യങ്ങൾ കണ്ടറിയണമെന്നും എസ് ഡി ഓ ഓഫിസങ്കണത്തിൽവെച്ച് ധരണയേ ഉൽഘാടകനം ചൈയ്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ സ്റ്റേറ്റ് വൈ സി സി മെമ്പറും മുൻ യൂത്ത് കോഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റുമായ ഒ പി കുന്നി സീതികോയ പ്രസ്ഥാപിച്ചു.


1:20 PM | 0 comments

കിൽത്താൻ ചേത്ത് ലാത്ത്കാർ വിദേശികളോ ?

Written By kadaltheeram kiltan on 2015, ഒക്‌ടോബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച | 9:50 PM

   
ലക്ഷദ്വീപ്  അഡ്മിനിസ്സ്ട്രേറ്ററും ഭരണകൂടവും കിൽത്താൻ ചേത്ത് ലാത്ത് ദ്വീപ്കാരോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പൊറുതി മുട്ടിയ കിൽത്താൻ ചേത്ത്ലാത്ത്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്   "ഞങ്ങൾ വിദേശികളോ" ?
ലക്ഷദ്വീപ് :    വേനൽകാലമായാലും മൺസൂൺ കാലമായാലും കിൽത്താൻ ചേത്തലാത്തേക്കുള്ള കപ്പൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വൻ അവഗണനയാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.മറ്റ് ദ്വീപ്കളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്ന യാത്രാ കപ്പലുകൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ.മൺസൂൺ കാലങ്ങളിൽ പോലും കൂറ്റൻ തിരമാലകളെ അവഗണിച്ച് കൃത്യ സമയത്ത് യാത്രാ കപ്പലുകൾക്ക് തുടർ യാത്രക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയതാണ് തങ്ങൾ ചൈയ്ത തെറ്റെന്ന് ജനങ്ങൾ പരിതപിക്കുന്നു.
        2015-2016 ലെ കപ്പൽ പ്രോഗ്രാമിൽ കിൽത്താൻ ചേത്തലാത്തിലേക്ക് വെറും 43 വോയേജുകൾ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആവശ്യത്തിലധികം വാഹനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളെ കപ്പൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്. കിൽത്താൻദ്വീപിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കടമത്തിലേക്ക് ഈ സീസണിൽ 80നോടടുത്ത പ്രോഗ്രാം കൊട്ത്തപ്പോൾ കിൽത്താൻ ചേത്തലാത്ത്കാർക്ക് കിട്ടിയത് വെറും 43 പ്രോഗ്രാം. ദ്വീപ്കാർ എല്ലാ കാലത്തും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മംഗലാപുരത്തേക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു കപ്പലും ഈ കപ്പലിൽ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെനിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അടുത്തമാസം വരെ കാത്തിരിക്കണം.  ഇനി തലസ്ഥാനമായ കവരത്തിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വെസലുകളെ ആശ്രയിക്കണം. തരുന്ന വെസ്സലിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏറിയപങ്കും റദ്ദക്ക പ്പെടുന്നതും ഈ ദ്വീപ്കളോടുള്ള അവഗണനയുടെ മൂർത്തിരുപമാണ്. മത്രമല്ല ദാരിദ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് വെസലിന്റെ  ടിക്കറ്റ് ചാർജ് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറമാണ്. ഇത്തരക്കാർക്കായി യാതൊരുവിധ പരിഗണനയുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുക കപ്പൽ തന്നെയാണ്. ഈദ്വീപുകളും മംഗലാപുരവും തമ്മിൽ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 പ്രോഗ്രാമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. കാരണം കിൽത്താൻ, ചേത്ത് ലാത്ത്, ബിത്ര ദ്വീപുകാർ മറ്റിതര തുറമുഖത്തേ ആശ്രയിക്കുനുണ്ടെങ്കിലും കുടുതൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് മംഗലാപുരം തന്നെയാണ്. ഇതിന് കാരണം പ്രസ്തുത ദ്വീപുകൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്തിഥി ചൈയ്യുന്നത് മംഗലപുരം തുറമുഖമാണ്. കൂടാതെ സർക്കാറിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നിലവിലെ പ്രോഗ്രാം വരുത്തിവെക്കുന്നു.ഇത് തന്നെയാണ് അഴിമതിയെന്ന് പറയുന്നതും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ചെത്തലാത്ത്കരന്നും തുറമുഖവകുപ്പിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കിൽത്താൻകാരനും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്തരം അവസ്ഥ സംഞ്ജാതമായതിൽ ദുരുഹത നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവർക്ക് വൻദ്വിപുകളിലെ വ്യപരലോപികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ജനസംസാരം. സർകാറിന്റെ ഇത്തരം അവഗണന കണുമ്പോൾ എതോരാളും ചോദിക്കും ഇവർ വിദേശികളോ ????

9:50 PM | 0 comments

വോട്ടെണ്ണൽ പൂർണ്ണം.........

Written By kadaltheeram kiltan on 2015, സെപ്റ്റംബർ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച | 1:44 PM


ഫോട്ടോ www.pinterest.com
കിൽത്താൻ:  സർവീസ് സൊസൈറ്റി തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർണ്ണം. കിൽത്താൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പുതിയ ഭരണ സാരഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്നലെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. മൊത്തം അഞ്ച് മെമ്പർക്കായിയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സ്ത്രീ സംവരണ സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സാണം കദിയ, ബീഫാത്തുമ്മ എന്നിവരെ എതിരില്ലാതെ        തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ബാക്കിവന്ന സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ച നാലു പേരിൽ ഇബ്രാഹീം ഹാജി(237), റാഫി. സി.എൻ(239), ജലീൽ. ടി.എം(230) എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഐ.എൻ.സി. പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച റാസി.കെ.പി(38) പരാജയപ്പെട്ടു.
500 വോട്ടർന്മാരിള്ളതിൽ 274വോട്ടർമാർ മാത്രമാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അസാധു ഒന്നും നിഷേധ വോട്ട് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രി. ഇബ്രാഹിം ഹാജി സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് എൻ.സി.പി വൃത്തങ്ങൾ കിടയിലെ സംസാരം

1:44 PM | 0 comments

new posts

Blogger നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Ramadan special

നബി(സ) പറഞ്ഞു; വല്ലവനും കള്ളം പറയുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആഹാരപാനിയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു തല്പര്യവുമില്ല
(ബുഖാരി )

Recent comments

ഇത് വരേയുള്ള സന്തർഷകർ

സന്തർഷകർ

How to read malayalam

How to read malayalm മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്‍ ഇവിടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

പേജുകള്‍‌

ഫ്ലാഷ്


നിങ്ങൾക്കും വാർത്ത്കൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നു. kadaltheeramblog@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അയച്ചുതരുക

Advertisements